Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 ערב לכבוד ספרה החדש של ד"ר טובה הרטמן וחלוקת פרסי המרכז לשנת 2008 (יולי, 2008)

בתאריך 9.7.08 חגג המרכז לחקר האישה ביהדות בשיתוף עם התוכנית ללימודי מגדר, את סיומה של שנת לימודים מוצלחת ומשופעת באירועים, בערב חגיגי ומרגש בן שני חלקים.  החלק הראשון של הערב הוקדש לחלוקת פרסי המרכז לחקר האישה ביהדות לשנת 2008 . רותי פויכטוונגר- סגל נשאה דברים בשם הזוכים והודתה למרכז ולגב' פניה גוטספלד- הלר על תרומתם יקרת הערך לקידום מחקריהם של הזוכים.  החלק השני של הערב הוקדש לספרה החדש של ד"ר טובה הרטמן ''Feminism Encounters Traditional Judaism'' אשר יצא לאור בהוצאת אוניברסיטת ברנדייס בשנת 2007.

הספר נכתב לאור חוויותיה של ד"ר הרטמן בתהליך הקמתו של מניין "שירה חדשה" – מניין אורתודוקסי  בו נשים מהוות חלק פעיל בתהליך התפילה באופן שווה לעמיתיהן הגברים.  הספר, אשר זכה בפרס היוקרתי בקטגוריה של לימודי נשים של הספר היהודי הטוב  שניתן על ידי הקרן הלאומית לספרות יהודית בארה"ב,  זכה במהלך הערב לשבחים מפיהם של ד"ר אלי הולצר  (המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בר- אילן) ושל ד"ר אלישבע באומגרטן.  למחמאות רבות זכתה גם מחברת הספר, ד"ר טובה הרטמן, על שלא כתבה את סיפורה באופן אפולוגטי ועל התמודדותה הפתוחה והישירה עם הנושא המורכב והטעון בו עוסק ספרה.  בתגובתה לדברים, אמרה ד"ר הרטמן שבשעה שאנשים רבים סבורים כי אנו נמצאים בעידן פוסט- פמיניסטי, במפגשו עם היהדות נאלץ הפמיניזם גם כיום להתמודד עם אתגרים רבים.