Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 

 

כנס בנושא "משפט, דת ומגדר"- אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון (אפריל, 2008)

בכל העולם, קונפליקטים הקשורים בשוויון לנשים מוסברים ומוצדקים באמצעות נורמות הקשורות בתרבות ובדת ומציבים אתגרים בפני תיאורטיקנים, משפטנים וקובעי מדיניות בתחום הפוליטיקה.  קונפליקטים בנושא שוויון לנשים משתרעים על פני טווח רחב של תחומים- החל מנושא הגוף דרך הסדרת היחסים  במשפחה וכלה בקביעת הפרמטרים להשתייכות תרבותית ולאומית.

הדחיפות והחשיבות שבטיפול בקונפליקטים הללו הפכה אותם למושאי מחקר במספר דיסציפלינות אקדמיות.

ב 15 באפריל, 2008, ערך המרכז לחקר האישה בשיתוף עם מכון הדסה ברנדייס, כנס שנערך באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון ועסק בסוגיות אלו.

הכנס יצר פלטפורמה בין לאומית לדיאלוג בין משפטנים, פעילי שטח ואנשי אקדמיה העוסקים בנושא השוויון המגדרי מול המנהגים והנורמות התרבותיות והדתיות הרווחות.

משתתפים מארה"ב, קנדה, ישראל, סנגל ודרום אפריקה דנו במחלוקות, בהתפתחויות ובשינויים המתרחשים בנושא זה ביהדות, באסלאם ובמשפט האפריקני בנוכחות קהל שמנה למעלה מ 100 איש.

את הרצאת הפתיחה לכנס כולו נתנה פרופ' מרתה מינו מאוניברסיטת הרווארד. בהרצאה עסקה פרופ' מינו בשאלה הפרובוקטיבית של המידה שבה ראוי שמדינות יתאימו את חוקיהן לייחוד דתי של דתות שונות או שמא מוטב שישאפו לקיים דין אחד לכל הדתות. היא שאלה מה המחיר שהתאמת החוק גובה מערכים כמו חופש דתי ושוויון זכויות. היום המשיך עם ארבעה מושבים מרתקים שבשניים מהם נידונו נושאים שונים הקשורות במגדר, חוק ויהדות.