Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 "הרחיבי מקום אהלך" – יום עיון לכבוד פרופ' תמר רוס לרגל פרישתה           (ינואר, 2007)

בתאריך י"ג טבת תשס"ז, 3 בינואר 2007, ערך המרכז לחקר האישה ביהדות בשיתוף עם התוכנית ללימודי מגדר, המחלקה לפילוסופיה- המגמה לפילוסופיה יהודית והמכון הגבוה לתורה- המדרשה לנשים, יום עיון לכבודה של פרופ' תמר רוס, מן החוקרות החשובות והמובילות בתחום המחשבה היהודי,  לרגל פרישתה.

הכנס נערך באולם פלדמן בנוכחות אולם גדוש ומלא בבני משפחה, חברים, תלמידים וקולגות של פרופ' רוס שלימדה באוניברסיטת בר-אילן במשך שנים רבות. במהלך הקריירה האקדמית הפורה שלה, פרסמה פרופ' תמר רוס מעל לחמישים מאמרים בכתבי עת שונים והרצתה במוסדות שונים בארץ ובעולם. אחד הרגעים המיוחדים והמרגשים  בכנס היה כשהרב יצחק קראוס העומד בראש המדרשה לבנות באוניברסיטת בר-אילן, שיתף את הקהל באוסף של ברכות ותובנות מפי תלמידותיה של פרופ' רוס. ההרצאות בכנס שיקפו את מגוון התחומים בהם עסקה פרופ' רוס בעבודתה האקדמית- תנועת המוסר, הרב קוק, יהדות בת זמננו,  תיאולוגיה יהודית ופמיניזם.

ספרה המפורסם "ארמון התורה ממעל לה": על אורתודוקסיה ופמיניזם" (עם עובד, 2007), יצא לאור בתמיכת המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד- הלר.