Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 כנס "נשים חרדיות בישראל: דימויים, מיתוסים ומציאות" (יוני, 2007)

הכנס שנערך בכ"ד בסיון, תשס"ז,  10 ביוני, 2007 , עסק בהיבטים שונים של החוויות, הדילמות, הדימויים, המציאויות והאתגרים אותם חוות נשים חרדיות במדינת ישראל. הרצאת הפתיחה בכנס, הראשון בנושא זה שנערך במוסד אקדמי בישראל, היתה של  פרופ' תמר אלאור מהאוניברסיטה העברית בירושלים ולאחריה התקיימו שלושה מושבים. הדוברים בכנס ייצגו טווח רחב של דיסציפלינות כגון היסטוריה (שרון גבע על שרשבסקי-יאזין), ספרות (יעל שנקר ומלכה שפס על ספרות נשים חרדיות), גיאוגרפיה (לי כהנר על מקומה של האישה החרדית במרחב הגיאוגרפי החרדי), תקשורת (רבקה נריה- בן שחר על נשים בעיתונות החרדית) ורפואה (אסתר שטראוס על המאבק בסרטן השד בקרב נשים חרדיות) . בהרצאותיהם, הציגו המרצים סוגיות וממצאים חדשים אשר נאספו ונותחו  במחקרים עדכניים שנערכו בשנים האחרונות בקרב נשים חרדיות בישראל. ההרצאות המאתגרות עוררו הדים ופתחו פתח לדיונים ולויכוחים הן במהלך הכנס והן לאחריו. הקהל הרב שהשתתף בכנס היה מגוון מהרגיל והורכב מנשים ומגברים, מחרדים ומלא חרדים, מתלמידי מחקר וחוקרים בכירים.  הכנס נערך בשיתוף עם התוכנית ליהדות זמננו באוניברסיטת בר- אילן. ד"ר קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל שימש כיו"ר הועדה המארגנת של הכנס בה השתתפו גם ד"ר אלישבע באומגרטן, פרופ' ג'ודי באומל- שוורץ וד"ר יעל שנקר.