Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 
כנס "נשים מתפללות ותפילת נשים" (מרץ, 2007)

בכ"ח באדר תשס"ז, 18 במרץ, 2007 , ערך המרכז לחקר האישה ביהדות כנס שהוקדש לפרספקטיבות שונות בבחינת הנושא של תפילת נשים. הכנס נערך בשיתוף עם ד"ר עליזה לביא מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בר- אילן, מחברת רב המכר "תפילת נשים" (ידיעות ספרים, 2005).

את הכנס פתחו שני מושבים אקדמיים שעסקו בתפילת נשים ובנשים מתפללות לאורך ההיסטוריה. פרופ' משה רוסמן (אוניברסיטת בר- אילן) סקר את השינויים שחלו במבנה הפיסי של בתי הכנסת ובתפקידיהן של הנשים בתפילה בקהילות האשכנזיות בארבע מאות השנים האחרונות. פרופ' חוה טורניאנסקי (האוניברסיטה העברית בירושלים) דיברה על התפילה בחייה של גליקל מהמל, האישה היהודיה הראשונה שכתבה אוטוביוגרפיה. הרצאותיהן של ד"ר ורד נעם (אוניברסיטת תל- אביב) ושל פרופ' רחל אליאור (האוניברסיטה העברית בירושלים) עסקו בסוגית המחויבות ההלכתית של נשים בתפילה ובסיפוק שהפיקו נשים  מתפילה במקומות ובזמנים שונים בהיסטוריה היהודית. כל הדוברים הציגו שיטות שונות בקריאת המקורות המסורתיים בניסיון למצוא מידע על נשים ותפילה, נושא אשר לא זכה להתייחסות עד כה.

שעות אחר הצהריים הוקדשו לשש סדנאות מקבילות שעסקו באופן מוחשי בשיטות לא מסורתיות של תפילה, בניתוח פסיכולוגי של התפילה ומשמעותה, ובחיבור והלחנה של תפילות. המושב הנועל של הכנס, בהנחייתה של ד"ר עליזה לביא, עסק בשלושה אספקטים של התפילה והחברה הישראלית . הרב יובל שרלו דיבר על המתח הקיים בין התחינה הפרטית לנוסח הקבוע והמחייב של התפילה בהקשר המגדרי, מלכה פיוטרקובסקי ממדרשת לינדנבאום דיברה על הדילמות שמעסיקות נשים בעולם הדתי כיום ביחס לתפילה וד"ר אלון גל ממכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל- אביב, הראה איך קבוצות לא דתיות מאמצות את התפילות המסורתיות לצרכים חדשים אחרים.

הדברים שנאמרו בפאנל עוררו סערה בקרב הדוברים עצמם ובקרב הנוכחים באולם והובילו לדיון חי ומרתק בנושא.