Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

  

ערב הוקרה לגב' פניה גוטספלד-הלר ולציון עשור לפעילות המרכז לחקר האישה ביהדות (דצמבר, 2007)

הערב החגיגי התקיים ב 20 בדצמבר, 2007 , בבית קהילת ישורון בניו-יורק בנוכחות ידידי המרכז לחקר האישה ביהדות וידידי אוניברסיטת בר-אילן שהגיעו כדי לכבד ולהוקיר את הגב' פניה גוטספלד-הלר על תרומתה ומחויבותה העמוקה למרכז לחקר האישה ביהדות ולאוניברסיטת בר-אילן.

לאחר קבלת הפנים,  הרצתה ד"ר אלישבע באומגרטן על חיי משפחה יהודית כפי שאלה משתקפים ממקרים שונים בגניזה הקהירית. בחלקו האחרון של הערב, העניקה ד"ר באומגרטן לגב' פניה גוטספלד-הלר מתנה המביעה את הערכת האוניברסיטה לפעילותה ולנדיבותה רבת השנים כלפי המרכז ולמחויבותה כלפי חקר האישה ביהדות.