Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 אירוע חגיגת ספר וסוף שנה (יוני, 2007)

בתאריך 20 ביוני, 2007, ערך המרכז לחקר האישה ביהדות בשיתוף עם התוכנית ללימודי מגדר, ערב חגיגי לציון סיום שנת הלימודים. בחלק הראשון של הערב הוענקו פרסי המרכז לחקר האישה ביהדות לשנת 2007 לשמונה סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים.

החלק השני של הערב הוקדש לספרם החדש של פרופ' טובה כהן  ופרופ' שמואל פיינר, האנתולוגיה "קול עלמה עברייה: כתבי נשים משכילות במאה התשע-עשרה" (הקיבוץ המאוחד, 2006) אשר הוצאתו לאור התאפשרה בין השאר גם בזכות מענק מטעם המרכז לחקר האישה ביהדות. בפאנל שהתקיים לכבוד הספר, השוותה ד"ר נטלי גולדברג (אוניברסיטת בר-אילן) את הטקסטים המזרח אירופאים המופיעים בספר לתוצרי פעילותן האינטלקטואלית של נשים במרחב גיאוגרפי ותרבותי אחר- גרמניה באותה תקופה. פרופ' חנה נווה (אוניברסיטת תל-אביב) ניתחה מספר מובאות מהספר והצביעה על תחומי העניין הייחודיים של הנשים הצעירות שכתבו בעברית בתקופה זו, ועל האתגרים עמן הן נאלצו להתמודד בניסיונן לקחת חלק במה שנחשב כמרחב אינטלקטואלי גברי סגור. בסיום הפאנל, הגיבה פרופ' טובה כהן לדברים שנאמרו ושיתפה את הקהל בדעתה לגבי חשיבותם ומשמעותם של הטקסטים המובאים בספר בניסיון להבין את זהותן התרבותית והחינוכית של נשים במאה התשע-עשרה. הערב היווה סיום נפלא לשנה מרובת אירועים ופעילויות שנערכו על ידי ובחסות המרכז לחקר האישה ביהדות.