Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

  

כנס "אם פרטית, אם לאומית: אמהות בתקופת היישוב" – כנס לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי (פברואר, 2007)

הכנס השנתי לזכרה של פרופ' דפנה יזרעאלי נערך באוניברסיטת בר- אילן בי' באדר תשס"ז, 28 בפברואר 2007. החברות בועדה המארגנת של הכנס היו פרופ' מרגלית שילה, ד"ר לילך רוזנברג- פרידמן וסמדר סיני מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה וד"ר תמי רזי מהתוכנית ללימודי מגדר. הכנס כולו הוקדש לדיון באמהות ואמהות בתקופת היישוב. ארבעת המושבים וחמש- עשרה ההרצאות בכנס חשפו שפע של מחקרים עדכניים ומגוונים העוסקים בנושא זה,  וכן שורה של "מקרי מבחן" של נשים שהיו מוכרות ומפורסמות בתקופה זו כגון הנרייטה סולד ומניה שוחט, אשר דגם האמהות שלהן שימש באותם ימים מודל לחיקוי , אמיתי או מטפורי. בכנס הוצגו מחקרים מרתקים אודות דפוסי האמהות בחברה החלוצית והקיבוצית ובחברה העירונית, במיוחד בתל-אביב ומחקרים אחרים שעסקו בהיבטים שונים של אמהות ולאומיות כגון שירותן של חיילות- אמהות יהודיות בצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השניה.