Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 

 

ערב לכבוד ספרה החדש של פרופ' מרגלית שילה (יוני, 2008)

במחווה נפלאה לעבודתה החשובה של פרופ' מרגלית שילה, המרכז לחקר האישה ביהדות חגג את צאתו לאור של ספרה האחרון: "אתגר המגדר: נשים בעליות הראשונות"    (הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2007).

פרופ' שילה שימשה כראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר- אילן.

הערב לכבודה , התקיים ב 11 ביוני, 2008  בשיתוף עם התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר- אילן.

ד"ר גור אלרואי ופרופ' דבי ברנשטיין (שניהם מאוניברסיטת חיפה) נשאו דברים וד"ר לילך רוזנברג (אוניברסיטת בר-אילן) שימשה כיושבת ראש המושב.  פרופ' ברנשטיין, חברה ועמיתה ותיקה של פרופ' מרגלית שילה דיברה על אופי עבודתה של האחרונה ועל תרומתה החשובה בחקר לימודי ארץ ישראל. ד"ר אלרואי תיאר את מחקרו על נטישת נשים בישראל הפרה- מנדטורית ובתוך כך סיפר על השפעת מחקריה של שילה על עבודותיו הוא.