Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 

 

ארוחת בוקר "אביבית" למשלחת הדסה ברנדייס (מאי, 2008)

ב 5 במאי, 2008, אירח המרכז לחקר האישה ע"ש פניה גוטספלד הלר לארוחת בוקר באוניברסיטת בר- אילן את משלחת נשות הדסה ברנדייס לישראל. המשלחת התמקדה בנושא "נשים חלוציות בישראל" ובארוחת הבוקר בבר- אילן הוצגו בפניה עבודותיהן של שתי חוקרות מהתוכנית ללימודי מגדר שעוסקות בנושא זה.

ד"ר תמי רזי דיברה על שושנה פרסיץ, האישה הראשונה שארגנה והקימה רשת של עזרה סוציאלית בתל אביב בתקופת הישוב, והגב' מיה מיכאלי דיברה על ג'ניה אוורבוך, האדריכלית הראשונה בתל- אביב.

שתי ההרצאות, פרי מחקרן של חוקרות צעירות, היו מרתקות, מעשירות ומשמחות במיוחד עבור המרכז לחקר האישה ביהדות, אשר תומך מאז היווסדו בעבודות ומחקרים כגון אלה.

ארוחת הבוקר היוותה גם הזדמנות מצוינת עבור אנשי הצוות של המרכז ושל התוכנית ללימודי מגדר לקיים מפגש בלתי אמצעי  עם חברי סגל מאוניברסיטת ברנדייס, לדון בשווה ובשונה בפעילויות הגופים בארץ ובחו"ל ולבחון אפשרויות להמשך שיתוף פעולה ועבודה משותפת גם בהמשך.