Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 

נשמח לעמוד לשירותכן/ם ולהגיב לכל שאלה או פניה!
כמו כן, ניתן ליצור קשר על מנת להצטרף לרשימת התפוצה של המרכז

ראש המרכז: פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ


מתאם המרכז

איציק פס


כתובת
המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר
הפקולטה למדעי היהדות
אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 52900
מס' טלפון:03-531-7013
כתובת מייל
jwmn.biu@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------