Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 המשימה שלנו


מטרת המרכז לעודד ולתמוך במחקרים אקדמיים, ימי עיון וכינוסים אקדמיים הקשורים בחקר מקומה של האישה ביהדות. נושאים אלה יכולים להיות רב תחומיים או מוגדרים בתוך דיסציפלינה אקדמית ספציפית. מלבד מחקרים על נשים ביהדות בימינו המרכז לחקר האישה ביהדות תומך גם במחקרים אקדמיים הקשורים בנשים יהודיות בהקשרם של המקורות היהודיים הקלאסיים כגון התנ"ך והתלמוד, כמו גם על פני רצף ההיסטוריה היהודית, המחשבה היהודית והתרבות והספרות היהודיים.