Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

  

אישיותה וחייה של מיסדת המרכז, גב' פניה גוטספלד-הלר מסמלות את השאיפות והציפיות של המרכז. כמנהיגה מובילה בתחום החינוך, הקימה הגב' גוטספלד- הלר בשנת 1998 את "המרכז לחקר האישה ביהדות" באוניברסיטת בר-אילן.

פניה גוטספלד- הלר נולדה בשנת 1924 למשפחה יהודית מסורתית באוקראינה. האוטוביוגרפיה שלה "אהבה בעולם של צער" (הוצאת דבורה , 2005) שנקראה במקור: "אהבה מוזרה ולא צפויה- זיכרונותיה של נערה בשואה" (הוצאת כתב , 1993) הפכה להיות חלק בלתי נפרד מרשימות הקריאה באוניברסיטאות רבות בעולם. בספרה, מספרת הגב' הלר את סיפורה כנערה צעירה השוהה במחבוא בתקופת השואה ושורדת את המלחמה בעזרתם של שני מצילים נוצרים .

במהלך העשור האחרון קיבלה גב' הלר תארי דוקטור לשם כבוד מישיבה יוניברסיטי בארה"ב ומאוניברסיטת בר- אילן. תרומתה ללימודי הפמיניזם, היהדות והשואה הינה משמעותית ביותר כמו גם פעילותה הפילנתרופית המופנית כלפי ארגונים שונים ברחבי העולם.

גב' הלר מתגוררת עם משפחתה בניו-יורק, ארה"ב.