Get Our Newsletter

פרסום חדש!

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות

מאת חנה קהת

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות

עידכונים מהמרכז

מלגות ופרסי הצטיינות לעבודות מחקר בנושא נשים ביהדות ובישראל לשנת תשע"ד! תאריך אחרון להגשת מועמדות לפרס - 1.1.14 .

----------------------------------------

 

קישורים רלוונטיים

 

 המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר מוציא לאור תחת הכותרת "האישה ביהדות" סדרה של פרסומים שנכתבו ע"י חוקרים מתחומי מחקר שונים ומגוונים. פרסומים אלה, בהם מוצעים רעיונות וכיווני מחקר חדשניים, מבטיחים את קיומו של הדיון המחקרי וההגותי בנושאים המרכזיים הקשורים בנשים ביהדות באופן רציף ומתמשך.

פרסומי "האישה ביהדות" זמינים כעת באתר כקבצי
במידה והינכם מעוניינים לרכוש עותקים של פרסומי הסדרה "האישה ביהדות" לשימוש פרטי או מוסדי, אנא צרו קשר עם המרכז.

המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד-הלר אשר יוזם את פרסום הסדרה, מעודד ומזמין חוקרים מהארץ ומחו"ל לשלוח הצעות מחקר לפרסום בגיליונות הבאים של הסדרה.האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 12
תלמוד תורה של נשים: אידאה ומשמעות
חנה קהת
לרכישת הפרסום נא ליצור קשר עם המרכז


סדרת דיונים מס' 1
מסקלה לרמת גן: מסע חינוכי – גב' פניה גוטספלד-הלר
טקסט וקונטקסט: חיי נשים יהודיות בעולם פוסט- פמיניסטי – פרופ' סילביה ברק פישמן אוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב
להורדה לחץ כאן

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 2
האשה הדתית- המשכיות וחידוש
ד"ר נעמי ג' כהן (אוניברסיטת חיפה)
להורדה
לחץ כאן
האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 3
אתגרים בחינוך הבת הדתית בעידן המודרני
להורדה לחץ כאן לחץ כאן
האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 4-5
נישואין, חירות ושיוויון: הילכו שלושתם יחדיו?
עורכת: טובה כהן
להורדה:האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 6
אתגר הפמיניזם במדינת ישראל
עורכות: דפנה יזרעאלי וטובה כהן
להורדה לחץ כאןהאשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 7
"מעשה ידיה"- אשה בין עבודה ומשפחה
עורכת: טובה כהן
להורדה לחץ כאן
האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 8-9
ביכורי מחקר - פרקים מתוך עבודות לתואר מ"א וד"ר
אוניברסיטת בר- אילן, תשנ"ז- תשס"ב
עורכת: טובה כהןהאשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 10
האולפנות הראשונות בתקופת הישוב:
ניצני החינוך התורני- ציוני לבנות
לילך רוזנברג- פרידמן
חלק ראשון
חלק שני

האשה ביהדות: סדרת דיונים מס' 11
"ותלך לדרוש"- מדרש נשי יוצר
רבקה לוביץ
להורדה לחץ כאןאשה בירושלים- מגדר, חברה ודת
בעריכת טובה כהן ויהושע שוורץ